Toprak, Z., “Sunuş”, Osmanlı Devleti’nde Moratorium 1875-1881 – Rüsum-ı Sitte’den Düyûn-ı Umumiyye’ye, M.H. Sağlam (Derleyen), XI-XVI, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: