Toprak, Z., Ulusaldan Küresele Millî Reasürans T.A.Ş. ve Türkiye’de Reasüransın Evrimi, Milli Reasürans Yayınları, İstanbul, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: