Toska, Z., “Hüdâvendigâr Vilâyetinde kısmen bir cevelân: Fatma Fahrünnisa’nın Bursa izlenimleri”, Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa Sempozyumu Kitabı, 135-161, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: