Traversin Titreşim ve Çarpışma Testlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Simülasyonu

Yürütücüsü: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı