Ts En 206 Standardında Donatı Korozyonu Için Verilen Sınır Değerlerin Yalın Ve Çelik Lifli Betonlarda Çatlak Oluşumu Ve Yayılması Durumları da Göz Önüne Alınarak Değerlendirilmesi

Yürütücüsü: 
Kodu: 
110M264
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı