Tunca, C., Ersoy, C., "Deep Learning for Fall Risk Assessment With Inertial Sensors: Utilizing Domain Knowledge in Spatio-Temporal Gait Parameters", IEEE Journal Of Bİomedİcal And Health Informatİcs, 24, 7, 1994-2005, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: