Turan-Bektaş, B., Karataş, F.Ö., Orçan, F., et.al., ”Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Sürecinde Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde (UFBMEK-2018), 2018.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2018
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: