TURİZM İŞLETMECİLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(1994)

Turizm konusunda ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı araştırmalar yapmak; Turizm sektöründe çalışanlara süreli uygulamalı sertifika eğitimleri sunmak; Konaklama ve turizm alanında çalışma grupları, seminerler, konferanslar düzenlemek ve bu tür çalışmaları koordine etmek; Turizm ve konaklama sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık hizmetleri vermek; Turizm Veri ve Bilgi Dağıtım Bankasının faaliyetlerini yürütmek. TUYGAR ayrıca, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün, Eğitim Merkezlerinden biridir. Bu niteliği ile Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ile işbirliği yapmakta ve bu örgütle eşgüdüm içinde, turizm alanında ulusal ve uluslararası toplantılar ve eğitim programları düzenlemekte, danışmanlık hizmeti vermektedir. Tüm bu etkinliklerin gelişim ve oluşumundaki ana amaç, üniversitelerdeki birimler ile üniversitelerarası etkileşimi geliştirirken öğretim elemanları arasında, öğrencilerin kendi içlerinde de öğretim elemanları ile öğrenciler arasında bilgi akış ve etkileşimi sağlayarak eğitim ve araştırmaların kalitesini yükseltmektir.

Merkez Müdürü: 
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Salman Öztürk
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hisar Kampüs, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
duygu.salman@ boun.edu.tr, turinfo@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 69 88, +90 212 359 69 83, +90 212 359 69 48
Faks: 
+90 212 265 97 73
Merkez Faaliyet Raporu: