Türk, O., Arslan, L.M., “Konuşmacı kimliği algılanmasında akustik özniteliklerin karşılaştırmalı analizi”, SIU 2003 Bildirileri Kitapçığı, 394-397, İstanbul, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayın Türü: