Türker-Saçan, M., Özkovalak, N., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Effects of selenium and light intensity on the growth response of unicellular green alga”, IWA 4th World Water Congress and Exhibition, Marrakech, Morocco, 2004. CD

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: