Türkiye ve Almanya’da “alternatif” okullar: Güdüleyici temeller ve benimsenen ilkeler bağlamında öğrenmede teknolojiye yaklaşım ve sosyobilimsel konularla ilişkileniş

Kodu: 
18D02P1
Yürütücüsü: 
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Yürürlükte