Türkiye'de Ormansızlaştırma Sonucu Oluşan Sel Felaketlerinin Coğrafi Bilgiler Sistemi Yardımı ile Analizi

Kodu: 
05Y104D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı