Türkoğlu, A.N., Ateş F., Akgün U., Yücesoy C.A. ve Karahan M., “Geliştirilen yeni artroskopik düğüm Pretzel’in karşılaştırmalı biyomekanik analizi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: