Türkten, N., Uyguner-Demirel, C.S., “Photocatalytic activity of in-situ Fe-doped TiO2 for natural organic matter removal”, Journal of Engineering Sciences and Design, 8(3), 664-670, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: