Ülgen, Y., Doğruöz, P., “Sayısal çıkartmalı anjiyo cihazlarının performans değerlendirmesi için doku yerine geçen fantom tasarımı”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: