Ünlühisarcıklı, Ö., Erzurumlu, D., Atakul, S., “European Union Erasmus Project Recognition and Validation of Prior Learning”, 1st International Congress on New Horizons In Education and Social Sciences (Ices), 2018.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2018
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: