Ünlühisarcıklı, Ö., “Türkiye’de mesleki yaygın eğitimin gelişimi”, Öğrenen Toplum İçin Yetişkin Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 120-143, İSMEK Yayınları, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: