Ünlühisarcıklı, Ö., “Yetişkin eğitimini gerektiren nedenler”, Yetişkin Eğitimi/Halk Eğitimi: Kapsam, Yöntem ve Uygulama, M. Uysal, A. Yıldız (Derleyenler), 85-104, Kalkedon Yayıncılık, Ankara, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: