Usta, M., Özbek, I., Bindal, C., Üçışık, A.H., İngöle, S., Liang, H., “A comparative study of borided pure niobium, tungsten and chromium”, Vacuum, 80, 11-12, 1321-1325, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: