Usta, M., Özbek, I., İpek, M., Bindal, C., Üçışık, A.H., “The characterization of borided pure tungsten”, Surface & Coatings Technology, 194, 2-3, 330-334, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: