Utku, Ş., Barak, M., Zaslansky P., Sharar, R., Yücesoy, C.A., Saybaşılı, H., Weiner, S., “Kortikal kemik dokusunun mekanik özelliklerinin optomekanik yöntemle incelenmesi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: