Uyguner, C.S., Bekbölet M., "Evaluation of humic acid photocatalytic degradation by UV vis and fluorescence spectroscopy", Catalysis Today, 1, 267-274, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: