Vardar, Y., Güçlü, B., Başdoğan, Ç., “Tactile Masking by Electrovibration“, IEEE Transaction on Haptics, 11, 4, 623-635, 2018.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2018
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: