Yakmacı-Güzel, B., “Üstün yeteneklilerin belirlenmesinde yardımcı yeni bir yaklaşım: Dabrowski’nin aşırı duyarlılık alanları”, Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, 349-363, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: