Yapabilirliklerin Ölçümü: Yaşam Koşullari Ve Toplumun İyi Olma Hali (Well-Being) Üzerine Bir Endeks Geliştirme Denemesi

Kodu: 
112K064
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı