Yapay Sinir Ağı Tabanlı Varlık Tanıma Sistemi

Kodu: 
18A01P3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Yürürlükte