YAŞAM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (2010)

Merkezin amacı; Yaşambilimleri ve teknolojileri alanında disiplinlerarası araştırma ve teknoloji uygulamaları için ulusal bir platform oluşturmak, Yaşambilimleri ve teknolojileri konusunda ulusal ve uluslararası işbirliğini sağlamak, Yaşambilimleri ve teknolojileri konusunda ortak araştırma ve eğitim etkinlikleri düzenlemektir. Merkezin faaliyet alanları: Yaşambilimleri ve teknolojileri konularında araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak, Yaşambilimleri ve teknolojileri konularında disiplinlerarası yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, Çalıştığı konularda iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak, Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak, Üniversitede yaşam bilimleri ile ilgili çalışan araştırmacılara kaynak sağlanmasında rehber olmak, Yaşambilimleri ve teknolojileri ile ilgili konularda yurtdışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliğini sağlamak, Yaşambilimleri ve teknolojileri konularında sanayi ile işbirliği sağlamak ve danışmanlık hizmetleri vermek, Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek, Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, Yaşambilim ve teknolojileri araştırmaları konusunda diğer kurum ve kuruluşlardaki araştırmacıların bilgilendirilmesi amacıyla bülten ve internet sayfası hazırlamak, Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda sunmak, Yönetim Kurulunca istenilen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak, Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Rana Sanyal
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Yaşambilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Kampüs, ETA B-Blok, Kat: 4, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
rana.sanyal@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 74 59, +90 212 359 70 20, +90 212 359 47 93
Merkez Faaliyet Raporu: