Enstitüler

Tanırcan G., Miyake H., Özel O., Yamanaka H., Chimoto K., Tsuno S., Takai N., Kaplan, O., “Strong Ground Motion Simulation of the 1956 (Mw6.5) Eskişehir, Turkey Earthquake”, The 17th World Conference on Earthquake Engineering, 2021.

Türkçe

Rossetto, T., Çaktı, E., Kalaycıoğlu, S., D'Ayala, D., Menteşe, E.Y., Hope, M., Stewart, I., Hancilar, U., Safak, E., Byun, J.E., “The Interplay of Multiple Hazards and Urban Development: The Context of Istanbul”, Virtual Prep Workshop, Keynote Lecture, 2021.

Türkçe

Özdemir, A., Doğan, U., Jara, J., Çakır, Z., Jolivet, R., Ergintav, S., “Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmenti üzerindeki gerinim değişimlerinin GNSS ölçümleriyle belirlenmesi”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 24. Çalıştayı, İstanbul, 2021.

Türkçe

Özarpacı, S., Doğan, U., Ergintav, S., Çakır, Z., Zabcı, C., Özdemir, A., Erkoç, M.H., Ayruk, E.T., Farımaz, İ., “24 Ocak 2020 Mw 6.8 Sivrice Elazığ Depremi öncesi Hazar Gölü - Palu segmentinde (Doğu Anadolu Fayı) görülen krip hareketinin durumu”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 24. Çalıştayı, İstanbul, 2021.

Türkçe

Necmioğlu, Ö., Turhan, F., Sözdinler, C.Ö., Yılmazer, M., Güneş., Y., Cambaz, M.D., Poyraz, S.A., Ergün, T., Kalafat, D., Özener, H., “KOERI’s Tsunami Warning System in the Eastern Mediterranean and Its Connected Seas: A Decade of Achievements and Challenges”, 11(23), 2021.

Türkçe

Sayfalar