Enstitüler

Necmioglu, O., Turhan, F., Cambaz, D.S., “A Comparison of Tsunami Warning Through Decision Matrix, Pre-Calculated Tsunami Scenario Database and Near-Real Time Tsunami Modeling: The Case Of 30 October 2020 Mw 6.9 Earthquake”; 6th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (ICEES), Gebze Technical University, Gebze-Kocaeli, 2021.

Türkçe

Kurt, A.İ., Özbakır, A.D., Cingöz, A., Doğan, U., Ergintav, S., “Uzun Dönemli GNSS oÖlçüleri ile Türkiye için Güncel ve Homojen Yatay Hız Alanının Oluşturulması”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 24. Çalıştayı, İstanbul, 2021.

Türkçe

Kaya-Eken, T., Ogawa, Y., Usui, Y., Kasaya, T., Tunçer, M.K., Honkura, Y., Oshiman, N., Matsushima, M., Siripunvaraporn, W., “3D Electromagnetic Imaging Beneath the North Anatolian Fault Zone in the Marmara Sea”, Joint Scientific Assembly, 2021.

Türkçe

Kalafat,D., Güneş, Y., Kara, M., Kekovalı, K., “An Example of the Current Neotectonic Features Of Western Anatolia: The Seismicity Of Denizli and Its Surroundings”, Uluslararası Multidisipliner Doğa Bilimleri ve Mühendislik Kongresi, International Congress on Multidisciplinary Natural Sciences and Engineering, Ankara, 2021.

Türkçe

Kalafat, D., “Seismicity of Turkey and Contribution to Seismic Network of the Determination of Earthquake (Türkiye'nin Depremselliği ve Deprem Tehlikesinin Belirlenmesinde Sismik Ağın Katkısı)”, 5th International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management/ISHAD2021 5. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 2021.

Türkçe

Sayfalar