Fen-Edebiyat Fakültesi

Uysal, Z., Gülsoy, M., “Günümüz Türk Şairlerinde Nâzım Hikmet Etkisi: Bir Sözlü Tarih Projesi”, Şiir Dünyadan İbaret: Yeni Nazım Hikmet Çalışmaları, O. Akyıldız, M. Gülsoy (Haz.), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2019.

Türkçe

Uysal, Z., “Asır Sonunda Bir Pygmalion Temsili: Halit Ziya Uşaklıgil’in “Sevda-yı Seng” Öyküsü”, Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı, D. Aktan Küçük, M. Narcı, M. (Haz.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019.

Türkçe

Uysal, Z., “Giriş: Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı”, Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı, D. Aktan Küçük, M. Narcı, M. (Haz.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019.

Türkçe

Köroğlu, E., “Yaşar Kemal’in ‘Bir Ada Hikâyesi’ Dörtlüsünde Eleştirel Tarih, Kolektif Anlatı ve Toplumsal İmgelem”,Yaşar Kemal: İnsanı, Toplumu, Dünyayı Kucaklamak, S. S.Yılancıoğlu (Haz.), 31-48. İstanbul: Literatür, 2019.

Türkçe

Köroğlu, E., “Yanlış Kızı Döven Baba Eleştirmen: Elif Şafak’ın Aşk’ı Eleştirilebilir Bir Metin Mi?”, Gaflet: Modern Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sinir Uçları, S. Kaygusuz, D. Gündoğan İbrişim (Haz.),235-252, İstanbul: Metis Yayınları, 2019.

Türkçe

Köroğlu, E., “Propaganda mı, Kültür Savaşı mı?: Birinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Edebiyatında Cihat, İslam ve Milliyetçilik”, Birinci, Dünya Savaşında Cihat ve İslam içinde, E.J. Zürcher (Haz.), 105-120, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2019.

Türkçe

Köroğlu, E., “Mai ve Siyah’ın Doğal Olmayan Odağı: Tanzimat Romanını Yeniden Yazmak”, Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı, D. Aktan Küçük, M. Narcı, (Haz.),35-44, İstanbul: İletişim Yayınları, 2019.

Türkçe

Sayfalar