Fen-Edebiyat Fakültesi

Özyar, A., Ünlü, E., Pilavcı, T., “Recent Fieldwork at Tarsus–Gözlükule: The Late Bronze Age Levels”, The Archaeology of Anatolia Volume II. Recent Discoveries (2015-2016), S. R. Steadman, G. McMahon (Eds.), 53-71, Cambridge Scholars Publishing, 2019.

Türkçe

Öztürkmen, A.,“The Poetics of the Oral History: Storytelling and Performance”,Profesör Süheyla Artemel’e Armağan Tribute to Professor Süheyla Artemel, N. Kuran-Burçoğlu, A. Tekinay, Ö. Yazıcıoğlu, C. Sarıkaya (Eds.), Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2019

Türkçe

Öztürkmen, A., “Tarihsel Etnografi ve Hatıra Bağlamında İstanbul’un Kent Folkloru Üzerine Düşünceler”, Doğumunun 130. Yılında Ahmet Caferoğlu Armağanı, F. Turan, Ö. Tabaklar, (Eds.), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2019

Türkçe

Öztürkmen, A., “Horevondas Folklor: Topikismos, Ethnikismos kai oi ‘Alloi’ mas” (Folklorla Oynamak: Yerellik, Milliyetçilik ve Ötekilerimiz), O “Athoos”Ethnikismos (Sözde Masum Milliyetçilik), H. Millas (Ed.) London: Alexandria Press, 2019.

Türkçe

Öztürkmen, A. “Kore Dalgası ve Türk İçerikleri: Televizyon Dizileri Arası Diyaloglar”, Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu: Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi Bildirileri, F. Turan, F. Ferhatoğlu, C. Bayram (Eds.), 128-139, 2019.

Türkçe

Necipoğlu, N.,“Opening Speech”, Identity and the Other in Byzantium, Papers from the Fourth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, K. Durak, I. Jetvic (Eds.), xvii-xix, Istanbul: Koç University Press, 2019.

Türkçe

Kafescioğlu, C.,“A New Look at the City’s Center: Atmeydanı and its environs in Cornelius Loos’ Istanbul drawings”, Cornelius Loos, an officer and artist in Istanbul in the year 1710, K. Ådahl (Ed.), 124-145, Istanbul: Swedish Research Institute in Istanbul, 2019.

Türkçe

Ersoy, A.,“Archive of Stone and Soil / Taşın Toprağın Arşivi”, Hollows and Mounds: A Take on Göbekli Tepe / Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ye Bir Bakış, E.C. Göksoy (Ed.), 184-191, Istanbul: Ara Güler Müzesi, 2019.

Türkçe

Durak, K., Jetvic, I.,“Identity and the Other in Byzantium; an Introduction”, Identity and the Other in Byzantium, Papers from the Fourth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, K. Durak, I. Jetvic (Eds.), 5-22, Istanbul: Koç University Press, 2019.

Türkçe

Sayfalar