Fen-Edebiyat Fakültesi

Toska, Z. (Hazırlayan), Kaf Dağının Ötesine Varmak –Festschrıft ın Honor of Günay Kut. Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları V.IV, Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2004.

Türkçe

Terzibaşoğlu, Y., “Land Disputes and Ethno-Politics: North-western Anatolia, 1877-1912’ in Ethno-Nationality”, Property Rights in Land and Territorial Sovereignty in Historical Perspective, S. Engerman, J. Metzer (Derleyenler), London, 2004.

Türkçe

Tarba-Ceylan, D., “Human rights ıssues in Turkish literature textbooks in primary and secondary education”, Human Rights Issues in Textbooks : The Turkish Case, D. Tarba-Ceylan, G. Irzık (Derleyenler), Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004.

Türkçe

Sheftel, M.B., “Method of partner symmetries: non-invariant solutions of 4-dimensional heavenly equations, in: Chebotarev’s readings on the problems of modern group analysis and its applications to non-linear mechanics”, Kazan’s Mathematical Society, 155-122, Kazan, Russia, 2004.

Türkçe

Sayfalar