Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Acar-AytekIn​​, S., “Türkiyenin Büyüme Patikası Çevre ve Dogal Kaynaklar Açısından Sürdürülebilir mi​​​​​?“, in EngIn, N., Aslanoğlu, E., Erdoğan, O.,Karahasan, B.C.,Tata​​​​​, K. (Eds.), Türkiye EkonomisInde Kalkınma ve Dönüşüm​​​​​, İmge Kitabevi Yayınları​​​​​, 2018​​.​

Türkçe

Onay, C., Serhatlı S., “A Review of Bitcoin Literature”, 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Madrid, Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, 3671-3677, 2017.

Türkçe

Onay, C., Öztaş, Y.E., “Why Banks Adopt Mobile Banking?”, 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Madrid, Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, 2017.

Türkçe

Nasır, V. A., Şahin, F., Özer, B., “Consumers’ Intention to Use IoT Products: The Case of Smart Home Devices”,1st International Congresson Social Sciences, 2017, İspanya-Granada, International Congress on Social Sciences, 1, 256-258, 2017.

Türkçe

Hakyemez, T.C., Mardikyan, S., “Examining the Impact of Self-Efficacy and Institutional Integration on Academic Performance of University Students”, International Conference on Multidisciplinary Innovation Social Sciences, Business Management and Humanities Research, Atina, Yunanistan, 2017.

Türkçe

Sayfalar