Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Demirci, S., “Lozan: Bir Diplomasi Mücadelesinin Anatomisi.”, in Second International Conference on Ottoman Lands. Proceedings, I, Ministry of Environment and Urban Planning, (T.C. Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Arşiv Dairesi Başkanlığı) Bildiriler, Cilt I) Ankara, 2019.

Türkçe

Sayfalar