Batı Dilleri ve Edebiyatları

Tarba-Ceylan, D., “İlköğretim Türkçe ve lise edebiyat kitaplarında insan hakları ve öğrencinin yeri”, Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları Betül Çotuksöken, Ayşe Erzan, Orhan Silier (Hazırlayanlar), İstanbul, 2003.

Türkçe

Öğüt, Ö. “Suburban paranoia and the Strereotyped Illegal Immigrant as the Central ırony in T. C. Boyle’s The Tortilla Curtain” Image, Metaphor and Irony as Centralising/De-centralising Devices in Contemporary English and American Literature Proceedings of the Symposium co-organized by Boğaziçi Üniversity and Haliç University, 2004.

Türkçe

Sayfalar