Batı Dilleri ve Edebiyatları

Hitit-Baş, I., “Plimpsestic cultures, hybridized selves and tha politics of hyphenated sapaces in the moor’s last sigh”, Ege Üniversitesi Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, 153-161, Ege Üniversitesi, İzmir, 2003.

Türkçe

Hitit-Baş, I., “Reconstituting identities: Nationalism or Islam? Textual secrets: The message of the medium”, Proceedings of the 21. PALA Conference, C. Szilvia, J. Zerkowitz (Derleyenler), 294-299, EÖTVÖS Lorand University, Budapest, 2003.

Türkçe

Tarba-Ceylan, D., “Human rights ıssues in Turkish literature textbooks in primary and secondary education”, Human Rights Issues in Textbooks : The Turkish Case, D. Tarba-Ceylan, G. Irzık (Derleyenler), Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004.

Türkçe

Sayfalar