Batı Dilleri ve Edebiyatları

Gürcanlı, Ö., Öztürk, B., “Türkçe’de “ne…ne” bağlacı ve çift geçişli eylem yapıları”, 19. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileriler Kitabı, M. Sarı, H. Nas (Derleyenler), 54-65, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 2005.

Türkçe

Treffers-Daller, J. , Özsoy, A.S., van Hout., R., “Oral language proficiency of Turkish-German bilinguals in Germany and Turkey: An analysis of complex embeddings in Turkish picture descriptions”, Turkic Languages in Contact, H. Boeschoten, L. Johanson, (Derleyenler), 203-219, Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, 2006.

Türkçe

Özsoy, A.S., Türkyılmaz, Y., “Front rounded vowels in the sinemili dialect of Kurmanji- a case of language contact?”, Turkic-Iranian Contact Areas –Historical and Linguistic Aspects, L. Johanson, C. Bulut (Derleyenler), 300-309, Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, 2006.

Türkçe

Sayfalar