Batı Dilleri ve Edebiyatları

Öğüt, Ö., “Reading the written self in Alev Tekinay’s Nur der Hauch vom Paradies (Only the Breeze from Paradise)”, Life Writing: Autobiography, Biography, and Travel Writing in Contemporary Literature Proceedings of a Symposium Held by the Department of American Culture and Literature of Haliç University , İstanbul, Stuttgart: ibidem-Verlag, 241-252, 2007.

Türkçe

Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Türkçe metin damgalama: sözdizimsel bir model”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD

Türkçe

Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Syntactic tools for text watermarking”, 19th Annual Symposium on Electronic Imaging: Security, Stenography, and Watermarking of Multimedia Contents, San Jose, CA., 2007. CD

Türkçe

Göksel, A., “Morphology and syntax inside the word, pronominal participles of headless relative clauses in Turkish”, G. Booij, L. Ducceschi, B. Fradin, E. Guevara, A. Ralli, S. Scalise (Derleyenler), On-line Proceedings of the Fifth Mediterranean Morphology Meeting (MMM5), 47-72, 2007.

Türkçe

Göksel, A., Haznedar, B., “Türkçe tamlamaların yapısı: Bir veri tabanı çalışması”, XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 362-364, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2008.

Türkçe

Sayfalar