Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

İnelmen, E.M., İnelmen, E., İbrahim, A., “A new approach to teaching fuzzy logic system design”, Fuzzy Sets and Systems - IFSA 2003, T. Bilgiç, B.D. Baets, O. Kaynak (Derleyenler), 3-540-40383-3, 79-88, Springer-Verlag, Heidelberg, 2003.

Türkçe

Sayfalar