Çevre Bilimleri Enstitüsü

Oral, V., Koike, K.,Yenigün, O., "Coğrafi bilgi sistemlerinin Bartın ve Silifke- Göksu nehri havzaları’nda görülen taşkınların analizi için kullanımı”, 1. Ulusal Taşkın Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 345-353, DSİ Genel Müdürlüğü, , Ankara, 2006.

Türkçe

İnce, O., Kolukırık, M., Çetecioğlu, Z., Eyice, Ö., Kasapgil–İnce, B., “ Gerçek ölçekli bir anaerobik reaktörde etkin olan mikrobiyal popülasyonların florasanlı yerinde hibritleşme kullanılarak belirlenmesi”, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2006.

Türkçe

İm, U., Onay, T.T, Yenigün, O., Kambezidis, H, Kaskautis, D., Anteplioğlu, Ü., Kassomenos, P., İncecik, S., Topçu, S., Melas, D., “An overview of the forest fires and meteorology in Turkey and Greece”, Proceedings of the 1st International Symposium on Environment, Identities and Mediterranean Area (ISEIM'2006), 62-67, Ajaccio, 2006.

Türkçe

Erses, S., Onay, T.T., Yenigün, O., Oral, V., “Treatment of olive oil mill wastewater by slow-rate system using reed and alfalfa plant species”, Proceedings of the 7th International Symposium on Waste Management Problems in Agro Industries, 123-130, Amsterdam, 2006.

Türkçe

Ekizer, B., Küçük, E., Atay, Ş.D., Köse, N., Akyilmaz, N., Özkovalak, N., Kocasoy, G., “Topraktaki petrol kirliliğine alternatif bir çözüm biyoremidasyon yöntemi ve TPAO Batman bölge Müdürlüğü Silivanka sahasında yapılan biyoremidasyon uygulaması”, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2006.

Türkçe

Alper, T., Akarsubaşı, N., Ayman-Öz, İnce, O., Kırdar, B., Kasapgil–İnce, B., “İlaç atıksularını arıtan tam karışımlı anaerobik bir reaktörde metan arkeyal kompozisyonun değişiminin DGGE yöntemi ile belirlenmesi”, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2006.

Türkçe

Aktaş, Ö., Çeçen, F., “Adsorption reversibility and bio regeneration of activated carbon in the treatment of phenol”, Proceedings of the Seventh International Symposium On Waste Management Problems In Agro-Industries, 353-360, Amsterdam RAI, Netherlands, 2006.

Türkçe

Sayfalar