Endüstri Mühendisliği

Bilge, Ü., Polat, A., Tunç, Y., Gönen, M., “Real-time shop floor control implementations in BUFAIM model factory”, Proceedings of the Fifteenth International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM2005), E. Alvarez, J. Ashayeri, W. G. Sullivan, M. Ahmad (Derleyenler), 383-390, University of Deusto, Bilbao, 2005.

Türkçe

Zenginer, E., Aras, N., “Collection Center Location Problem under Incentive and Distance Dependent Returns algoritması”, YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 324-327, Kocaeli, 2006.

Türkçe

Ünlüakın, D., Bilgiç, T., “Predictive maintenance using dynamic probabilistic networks”, Proceedings of the Third European Workshop on Probabilistic Graphical Models, M. Studený, J. Vomlel (Derleyenler), 239-246, Prague, Czech Republic, 2006.

Türkçe

Or, İ, Özbaş, B., Almaz, A., “İstanbul Boğazı deniz trafiğinin benzetim ve senaryo analizi ile incelenmesi”, YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 194-201, Kocaeli, 2006.

Türkçe

Sayfalar