Endüstri Mühendisliği

Kumbaroğlu, G., Madlener, R., Demirel, M, “Prospects for the diffusion of new renewable power generation technologies in the light of learning curve effects: Empirical evidence from Turkey”, Book of Executive Summaries of the 29th IAEE International Conference, G. Erdmann, U. Hansen (Derleyenler), 373-374, Berlin, 2006.

Türkçe

Kızılaslan, K., Ekşioğlu, M., Amman, S., “Effects of frequency, grip force and gender on the perception of steering wheel longitudinal vibration”, Proceedings of the 13th International Congress on Sound and Vibration (ICSV13), J. Eberhardsteiner, H. A. Mang, H. Waubke (Derleyenler), Vienna, Austria, 2006. CD

Türkçe

İçöz, O.C., Başer, H., Bulut, G., Altınel, İ.K., “Sınırlı sığalı yerleştirme-Paylaştırma problemlerinin eniyi amaç fonksiyon değeri için bir güven aralığı bulma yöntemi”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 17, 31-40, 2006.

Türkçe

Durmaz E., Altınel, İ.K., Aras, N., “Müşteri yerlerinin rassal olduğu bütünleşik yer seçimi–taşıma problemini yaklaşık olarak çözmek için bir algoritma algoritması”, YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 332-335, Kocaeli, 2006.

Türkçe

Bilgiç, T., Yakar, U.K., “Analysis of memory-entropy relationship in limited memory influence diagrams”, Proceedings of the IPMU 2006 Eleventh International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems, 1790-1795, Paris, 2006.

Türkçe

Avcı, B., Altınel, İ.K., Aras, N., “Kesikli bütünleşik yer seçimi–taşıma problemlerinin çözümü için lagrange gevşetmesi tabanlı bir altgradyan algoritması”, YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 328-331, Kocaeli, 2006.

Türkçe

Aras, N., Orbay, M., Altınel, İ.K., “Efficient heuristics for the rectilinear distance capacitated multi-facility Weber problem”, Journal of the Operational Research Society, advance online publication, October 18, 2006; doi:10.1057/palgrave.jors.2602262

Türkçe

Altınel, İ.K., Aras, N., Güney, E., Ersoy, C., “Effective coverage in sensor networs: Binary integer programming formulations and heuristics”, Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Communications, 4014-4019, İstanbul, 2006.

Türkçe

Sayfalar