Endüstri Mühendisliği

Barlas Y., Yaşarcan, H., “A Comprehensive model of goal dynamics in organizations: Setting, evaluation and revision”, Complex Decision Making: Theory and Practice, H. Qudrat-Ullah, J. M. Spector, P. I. Davidsen (Derleyenler), Part IV, 295-320, Springer-Verlag, 2007.

Türkçe

Aras, N., Yumuşak, S., Altınel, İ.K, “Solving the capacitated multi-facility Weber problem by simulated annealing, threshold accepting and genetic algirithms”, Metaheuristics – Progress in Complex Systems Optimization, F. Karl, Doerner, M. Gendreau, P. Greistorfer, W. J. Gutjahr, R. F. Hartl, M. Reimann (Derleyenler), <SPAN class=label>Book Series: </SPAN><SPAN class=data_bold>Operations Research Computer Science Interfaces, </SPAN>39, <SPAN class=label></SPAN>91-112, 2007.

Türkçe

Türkoğulları, Y.B., Altınel, İ.K., Aras, N., “Ağ ömrününü enbüyükleyen duygaç yerlerinin ve işlem çizelgelerinin belirlenmesi”, Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 920-925, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007.

Türkçe

Türkoğulları Y.B., Aras N., Altınel K., Ersoy C., “Optimal placement and activity scheduling to maximize coverage lifetime in wireless sensor networks”, 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007), Ankara, 2007. CD

Türkçe

Tanuğur, A.G., Aksen, D., Aras, N., “Design of a government-subsidized collection system for incentive-dependent returns”, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2007, 748-752, Ankara, 2007.

Türkçe

Sarıca, K., Kumbaroğlu, G., “Elektrik Üretim Tesislerinin Çok Yönlü Karşılaştırmalı Değerlendirmesi”, Proceedings of the International Natural Gas Congress and Exhibition, Turkish Chamber of Mechanical Engineers, 403-430, Ankara, 2007.

Türkçe

Or, İ., Özbaş, B, Altıok, T., Uluscu, Ö., Gönültaş, E., “İstanbul Boğazı deniz gemi geçiş trafiğinin benzetim modelleme ve senaryo analizi ile incelenmesi”, 2. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, USMOS’07, Bildiriler Kitabı, 383-393, Orta Doğu Teknik Üniversitesi & TSK, Ankara, 2007.

Türkçe

Sayfalar