İnşaat Mühendisliği

Ulu, İ.M., Tanyel, S., Dündar, S., Gökaşar, I., “Işıklı Kavşaktan Ayrılan Taşıtların Otoyol Katılımlarının Başarımı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, 13. Ulaştırma Kongresi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 2019.

Türkçe

Tanyel, S., Dündar, S., Gökaşar, I., Ulu, İ.M., “Determining passenger Car Equivalence Values for Heavy Vehicles Under Uninterrupted Traffic Conditions in Izmir”, Turkey, International Civil Engineering and Architecture Conference 2019, Trabzon, 2019.

Türkçe

Keskin, B., Özorhon, B., Salman, B., “Analysis of Airport BIM Implementation through Multi-Party Perspectives in Construction Technology Ecosystem: A Construction Innovation Framework Approach”, Advances in ICT in Design, Construction and Management in Architecture, Engineering, Construction and Operations (AECO) Proceedings of the 36th CIB W78 2019 Conference, Newcastle, UK, 2019.

Türkçe

Sayfalar