İnşaat Mühendisliği

Oser, C., Çinicioğlu, S.F., Çinicioğlu, Ö., "Design Method for Quantifying Embankment Safety Against Lateral Spreading and Determining Contribution of Basal Reinforcements", Geotextiles and Geomembranes, 48, 3, 297-305, 2020.

Türkçe

Ulu, İ.M., Tanyel, S., Dündar, S., Gökaşar, I., “Işıklı Kavşaktan Ayrılan Taşıtların Otoyol Katılımlarının Başarımı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, 13. Ulaştırma Kongresi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 2019.

Türkçe

Tanyel, S., Dündar, S., Gökaşar, I., Ulu, İ.M., “Determining passenger Car Equivalence Values for Heavy Vehicles Under Uninterrupted Traffic Conditions in Izmir”, Turkey, International Civil Engineering and Architecture Conference 2019, Trabzon, 2019.

Türkçe

Sayfalar