Makina Mühendisliği

Uğurlu, B., Acer, M., Barkana, D.E., Göcek, I., Küçükyılmaz, A., Arslan, Y.Z., Baştürk, H., Samur, E., Uğur, E., Ünal, R., Bebek, O., “A Soft+Rigid Hybrid Exoskeleton Concept in Scissors-Pendulum Mode: A Suit for Human State Sensing and an Exoskeleton for Assistance”, 2019 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR) Bildiriler Kitabı, 518-523. Toronto: IEEE, 2019.

Türkçe

Dündar, C., Dönmezer, N., “Thermal Characterization of Field Plated Algan/Gan Hemts” Proceedings of The 2019 Eighteenth IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITHERM 2019), Intersociety Conference On Thermal and Thermomechanical Phenomena In Electronic Systems, 755-760, 2019.

Türkçe

Demirtaş, S., Cankurt, T., Samur, E., “Yansıtma Tabanlı Artırılmış Gerçeklik Destekli Uyarı ve Bilgilendirme Sistemi Geliştirilmesi“, 5. Türkiye Robotbilim Konferansı (ToRK 2019) Bildiriler Kitabı, 53-58, İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları, 2019.

Türkçe

Albar, İ., Dönmezer, N., “Phonon Mean Free Path-Thermal Conductivity Relation in AlN” Proceedings of the 2019 Eighteenth IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (Itherm 2019)Book Series: Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems,127-130, 2019.

Türkçe

You, Y.J., Gu, X.J., Zhang, Y.H., Moumni, Z., Anlaş, G., Zhang, W.H., “Effect of Thermomechanical Coupling on Stress-Induced Martensitic Transformation Around the Crack Tip of Edge Cracked Shape Memory Alloy” International Journal of Fracture, 216, 1, 123-133, 2019.

Türkçe

Sayfalar