Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Aksöz, B., Çilekrenkli, A., Kaya, E., "Perceptions of Nature of Science Emerging in Group Discussions: A Comparative Account of Pre-service Teachers from Turkey and England", International Journal of Science and Mathematics Education,19, 7,1375-1396, 2021.

Türkçe

Kaya, E., Çilekrenkli, A., “Towards More Comprehensive and Contextualized Nos Teaching Approaches: Can Rfn İmprove Students’ Understanding of Social-İnstitutional Aspects of Science? “, VII. International Eurasian Educational Research Congress (10.09.2020), Online, 2020.

Türkçe

Belin, M., “An Investigation of Mathematics Teachers’ Covariational Reasoning and its Reflection to Their Teaching on Functions and Students’ Covariational Reasoning”, Tenth Yerme Summer School, (21.04.2020 -26.04.2020 ), 2020.

Türkçe

Öztekin, E., Özer, F., Belin, M., Böyüksolak, A., Ertaş, F.G., Mutlu Gülbak, G., Pesen, M., Şeker, V., Türkmen, C.E., “Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri Perspektifinden Fakültenin Araştırma Potansiyeli:Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Durumu”, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 2, 107–122, 2020.

Türkçe

Doğan, N., Han Tosunoğlu, Ç., Özer, F., Akkan, B., “Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Görüşleri: Cinsiyet, Sınıf Düzeyi veOkul Türü Değişkenlerinin İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 162-189, 2020.

Türkçe

Sayfalar