Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Tepkime  İki Animasyon  Birbiriyle Farklılaşan Animasyonların Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Redoks Tepkimesini Kavramsallaştırma Düzeyleri Üzerine Etkisi”, VI. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Ankara, 2019.

Türkçe

Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayının Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji İle İlgili Kavramları Anlamalarına Etkisi”, International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, 2019.

Türkçe

Akaygün, S., Adadan, E., “Animation Challenge  Investigating the Effect of Critiquing the Animations in Variance on Preservice Teachers XX Understanding of Redox Reactions”, Biannual meeting of European Science Education Research Association (ESERA), Bolonya, 2019.

Türkçe

Adadan, E., Akaygün, S., “Exploring Preservice Chemistry Teachers  Understanding of Acid Base Equilibrium Reactions”, International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, 2019.

Türkçe

Yerdelen Damar, S., Eryılmaz, A., “Promoting Conceptual Understanding with Explicit Epistemic Intervention in Metacognitive Instruction Interaction Between the Treatment and Epistemic Cognition”, Research in Science Education, https://link.springer.com/article/10.1007/s11165-018-9807-7, 2019.

Türkçe

Sayfalar