Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Özer, F., Doğan, N., Yalaki, Y., İrez, O. S., Çakmakçı, G., “The Ultimate Beneficiaries of Continuing Professional Development Programs Middle School Students Nature of Science Views”, Research ih Science Education, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11165-019-9824-1, 2019.

Türkçe

Küçükler, H., Akaygün, S., İmamoğlu, Y., Aslan Tutak F., Özel, S., “Deniz ve Kent Yaz Okulunun Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Deniz ve Kente Yönelik Tutum ve Algılarına Etkisi”, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 7: 189–223, 2019.

Türkçe

Hansen, S., Hu, B., Riedlova, D., Kelly, R. M., Akaygün, S., Adrain, V. C., “Critical consumption of chemistry visuals  eye tracking structured variation and visual feedback of redox and precipitation reactions”, Chemistry Education Research and Practice, 20: 837–850, 2019.

Türkçe

Ceyhan, G.D., Muğaloğlu, E.Z., Tillotson, J., “Teaching Socio Scientific Issues Through Evidence Based Thinking Practices Appropriateness Benefits and Challenges of Using an Instructional Scaffold”, İlköğretim Online, 18: 1405–1417, 2019.

Türkçe

Arıkan, S., Kilmen, S., Abi, M., Üstünel, E., “An Example of Empirical and Model Based Methods for Performance Descriptors  English Proficiency Test”, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, (10) 3: 219–234, 2019.

Türkçe

Sayfalar