Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Adadan, E., “Analyzing the Role of Metacognitive Awareness in Preservice Chemistry Teachers XX Understanding of Gas Behavior in a Multirepresentational Instruction Setting”, Journal of Research in Science Teaching, 57 (2), 253-278, 2019.

Türkçe

Kabapınar, F., Adadan, E., “Bilim Merkezlerindeki Eğitim Atölyeleri: Geliştirilme, Uygulanma ve Değerlendirme Süreci”, Köseoğlu, F., Kanlı, U. (Eds.), Okul Duvarlarının Ötesine Öğrenme Yolculuğu: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, 425 -452, Nobel Akademik, 2019.

Türkçe

Arıkan, S., Çelen, Ü., Demirtaşlı, R.H., Gülleroğlu, H.D., Gültekin, S., Kilmen, S., Bilican Demir, S., “Sınıf içi Ölçme Sonuçlarına Dayalı olarak Not Verme”, Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 349 -379, Anı Yayıncılık, 2019.

Türkçe

Akaygün, S., Adadan, E., “Revisiting the Understanding of Redox Reactions Through Critiquing Animations in Variance”, Schultz, M., Schmid, S., Lawrie, G.A. (Eds.), Research and Practice in Chemistry Education,7 -29, Springer, 2019.

Türkçe

Adadan, E., Kabapınar, F., “Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Bilim Merkezlerinde Fen Eğitim: Öğrenme ve Öğretim”, Köseoğlu, F., Kanlı, U. (Eds.), Okul duvarlarının Ötesine Öğrenme Yolculuğu: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, 99 -120, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019.

Türkçe

Sayfalar